Tuesday, November 16, 2010

Човек сам изгражда себе си


Човек сам изгражда себе си.


Личност наричаме човека разглеждан като субект , Принципно способен да избира своите цели
и да насочва своето поведение така че да направлява хода на собствения си живот .
Личноста не се ражда тя се изгражда, след като човек постигне определено ниво на психично
развитие смислова организация на съзнанието собствени морални ценности и самосъзнание .


Да изградиш себе си,според Философията човек сам изгражда себе си със сяко свое действие
и постъпка , със всичко това което предстои да се случи и онези неща останали в историята.
До някъде тази концепция е вярна , но не напълно Човек не сaм решава да се разболее от нелечима
болест, да бъде блъснат от кола да застане на пътя на Куршум . Не решава сам къде да бъде роден
и кой да го отгледа .
Голяма част от изграждането на личноста
се извършва в семейството ако в него се изповядват анти нормални ценности и му се
внедрява отрицателност не всеки след това е способен да излезе от света на негативизма.

Cъществува ли това пълно съвършенство и има ли вообще съвършени хора ? или
това е по скоро родено от човешката мисъл да почувстваш нужда да търсиш и намериш себе си да се
Бориш и да се доказваш...
Tова изгражда твоето аз.

Да Човек сам изгражда себе си зависим от обкръжаващата го среда защото тя му дава онези удобства
които са нужни за неговото съществуване. Поради това човек не може да спре да се подчинява на тези
принципи защото ако реши да излезе от техните рамки , той може да навреди на заобикалящия го свят .

No comments:

Post a Comment